+90(482) 415 1295

Nusaybin Belediyesi Destek Hattı: 0531 734 64 34

BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZDAN DUYURULUR

BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZDAN DUYURULUR
Tarih : 14-07-2021 455 defa incelendi

09 Haziran 2021 tarihli ve 3506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7326 sayılı Kanun ile Belediyelerin;

1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2021 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

2) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 ve mükerrer 97 nci maddelerine göre tahsili gereken ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları, İlk taksit ödeme tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda, (YİÜFE endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan) gecikme faizinde % 90’lık indirim Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; gecikme faizinde %50’lik indirim imkanı;   Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitler halinde ödenmesi. İlk taksit ödeme tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar peşin ödenen idari para cezalarında herhangi bir faiz hesaplanmayacak olup anaparanın %25 i indirilecektir. 30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödenen idari para cezalarında ise herhangi bir faiz hesaplanmayacak olup anaparanın %12,5 i indirilecektir. Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar Nusaybin Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

Tüm halkımıza duyurulur.