+90(482) 415 1295

MECLİS KARAR ÖZETLERİ (TEMMUZ 2019)

MECLİS KARAR ÖZETLERİ (TEMMUZ 2019)
Tarih : 21-07-2019 9 defa incelendi

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

            Belediyemiz Meclisinin 01.07.2019 - 05.07.2019 tarihleri arası ve Saat 16:00’de yapılan 2019 TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS Toplantısında alınan “TEMMUZ AYINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ” 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23’üncü maddesi gereğince, hazırlanmış olup, aşağıya çıkartılmıştır.

           GÜNDEMİN 1’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin birinci maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, İlçemiz sınırları içerisinde 7269 Sayılı Umumi  Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunu’nun 2’inci maddesi hükmü gözönünde bulundurularak, Yangın Tehlikesine Maruz Kalan Sahaların tespit edilmesi ile ilgili konunun gerekli inceleme ve araştırmalarını mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması için konunun önümüzdeki Meclis toplantısında görüşülmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince, İmar Komisyonuna havale edilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi. 

           GÜNDEMİN 2’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin ikinci maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, İlçemize merkez Mahalle Muhtarları ile vatandaşlardan gelen yoğun yazılı şikayetler de gözönünde bulundurularak, Söz konusu konu ile ilgili Belediye Enerji ve TOKİ Komisyonu tarafından gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması sonucunda; Belediyemizce işin mevzuat hükümlerine uygun ve sağlıklı bir karar verilmesi amacıyla, Konu hakkında istenilen bilgilerin gelmesine müteakiben daha detaylı ve sağlıklı bir şekilde incelenmesi ve sağlıklı bir karar verilmesi için önümüzdeki Meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere ERTELENMESİNE, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.

           GÜNDEMİN 3’ÜNCÜ MADDESİ:

           Gündemin üçüncü maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, İlçemiz merkez Mahalle Muhtarları ile vatandaşlardan gelen yoğun yazılı şikayetler de gözönünde bulundurularak, Söz konusu konu ile ilgili Belediye Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması sonucunda; Belediyemizce işin mevzuat hükümlerine uygun ve sağlıklı bir karar verilmesi amacıyla, Konu hakkında istenilen bilgilerin gelmesine müteakiben daha detaylı ve sağlıklı bir şekilde incelenmesi ve sağlıklı bir karar verilmesi için önümüzdeki Meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere ERTELENMESİNE, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.


  GÜNDEMİN 4’ÜNCÜ MADDESİ:

Gündemin dörtüncü maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel seçimler Sonucunda oluşan Belediye Meclisi ilk toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu madde hükümleri ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19’uncu  madde hükümleri gereğince, Başkanlık Divanı Zabıt Katibi olarak seçilen Belediye Meclis Üyesi Yılmaz GÜNDÜZ’ın Belediye Başkanı Yardımcısı olarak görevlendirilmesi nedeniyle, Belediye Başkanına sunmuş olduğu Zabıt Kâtipliğinden istifa dilekçesi Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.  

           GÜNDEMİN 5’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin beşinci maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, İlçemiz merkezinde yapılmakta olan TOKİ konutların mevcut durumları itibarı ile çeşitli yeraltı eksiklikleri ve vatandaşlar ile yaşanan sorun ve aksaklıkların giderilmesi için, Söz konusu konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması için konunun önümüzdeki Meclis toplantısında görüşülmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince, Enerji ve TOKİ Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.      

          GÜNDEMİN 6’INCI MADDESİ:

           Gündemin altıncı gündem maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, İlçemizde Elektrik hattın yer altına alınması ile ilgili Mahalle Muhtarları ile vatandaşlardan gelen yoğun yazılı şikayetler de gözönünde bulundurularak, Söz konusu konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması amacıyla, konunun gerekli inceleme ve araştırmalarını mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması için konunun önümüzdeki Meclis toplantısında görüşülmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Enerji ve TOKİ Komisyonuna havale edilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

           GÜNDEMİN 7’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin yedinci gündem maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, İlçemiz Kaleli Mahallesi Kadastro sınırları içerisinde yer alan “Sevlitk ile Şekrin” mezralarına isim ve numarataj verilmesi ile ilgili olarak, İlçemiz Kaleli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “Seylitk yerleşimine “Sevlitk Küme Evleri” ile “Şekrin yerleşimine “Şekrin Küme Evleri” olarak adlandırılmasına, adres kayıt sistemine tanıtımın yapılabilmesi için numaralandırma/numarataj verilmesine, alınan kararın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 81’inci maddesi gereğince, Mülki İdare Amiri’nin Onayına sunulmasına, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.

           GÜNDEMİN 8’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin sekizinci gündem maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, İlçemiz Gırnavas Mahallesi mevkiinde  Geçici Semt Pazarının kurulması ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalarını mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması sonucunda; İlçemiz Gırnavas Mahallesinde haftanın belirli bir günde Geçici Semt Pazarı adı altında bir pazarın kurulmasına, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.     

                     GÜNDEMİN 9’UNCU MADDESİ:

           Gündemin dokuzuncu maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Mardin Kadastro Müdürlüğünün yetki alanında bulunan Kadastro çalışmalarında yapılacak olan Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Bakacık Mahallesine ait mülkiyet tespit çalışmalarına katılacak olan Mehmet Salih ALKIŞ (T.C.23237444188) bilirkişi olarak seçilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.

                     

           GÜNDEMİN 10’UNCU MADDESİ:

           Gündemin Onuncu maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, İlçemiz Bakacık Mahallesi ile bağlısı Tekağaç Mahallesinde Orman Kadastro çalışmalarına başlanılabilmesi için düzenlenen sınır krokisinin kabul edilmesin/onaylanmasına, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

 

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince imza altına alınmıştır. 05.07.2019