+90(482) 415 1295

Nusaybin geleceğini planlıyor

Nusaybin geleceğini planlıyor
Tarih : 28-08-2019 254 defa incelendi

Nusaybin’in yeniden inşası için önceliklerimizin ve ihtiyaçlarımızın tespiti, programlanması ve her türlü kaliteli hizmetin sunulmasını sağlayacak, belediyenin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği şehrin arzu edilen geleceğine ulaşmak için mekânsal, kurumsal ve toplumsal boyutları olan yol haritamızın belirlenmesi için 2020-2024 stratejik planımızın çalışmaları sürüyor.

Nusaybin halkının yaşam kalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel koşulların anlaşılması, şehrin gelecekte ulaşmak istediği konum konusunda ortak bir anlayış ve mümkün olduğunca geniş bir uzlaşma sağlanması, bu konuma ulaşmak için belediyenin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma yollarını arayarak ne yapması ve nasıl bir kurum olması gerektiğini tanımlayan sistematik bir sürece ihtiyaç bulunmaktadır. Sürecin planlanmasıyla başlayan bu döngü neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz, gitmek istenilen yere nasıl ulaşabiliriz ile başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz sorularının cevaplarından oluşmaktadır.

HER ŞEY DAHA GÜZEL DAHA YAŞANABİLİR BİR NUSAYBİN İÇİN

Temel insan hak ve özgürlükleri temelinde bir sosyal belediyecilik anlayış ile hareket ederek, klasik bir belediyecilik politikası veya hizmetleri temel alan bir anlayıştan çok toplumcu belediyecilik gereği demokratik, ekolojik, toplumcu ekonomi, kadın özgürlükçü bir bakış açısı ve yaklaşımla programımız hazırlanmaktadır. Yerel yönetimlerde zihniyeti, kapsayıcılığı ve toplumsallığı geliştirme kabiliyeti bakımından demokratik yaşamın geliştirilmesi ve bunun demokrasisinin inşa edilmesi önceliklidir.

Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü ilkelerle yapılacak planlamalarda;

  • Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bakış açısı ve yaklaşımımız yansıtılacaktır.
  • Amaç, misyon ve vizyonumuz demokratik belediyeciliğin gerekleri, yerel yönetimler bakış açısı ve yaklaşımımız yer alacaktır.
  • Plan hazırlama sürecinde; forum, mahalle, sokak toplantıları, STK, kurum kuruluş toplantıları yapılarak, bu toplantılara dair bilgilere stratejik plan içerisinde yer verilecektir.
  •  Klasik bir belediyecilik politikası veya hizmetleri temel alan bir anlayıştan çok toplumcu belediyecilik gereği demokratik, ekolojik, toplumcu ekonomi, kadın özgürlükçü bir bakış açısı ve yaklaşımla hazırlanacaktır.
  • Temel insan hak ve özgürlükleri temelinde bir sosyal belediyecilik anlayışla plan hazırlanacaktır.
  • Karar alma ve uygula aşamalarında açık belediyecilik anlayışı yürütüleceği planda yer alacaktır.
  • Tüm hizmet politikalarımızda kadına dayalı programlara ve faaliyetlere yer verilecek ve tüm hizmet politikalarında kadına dayalı amaç ve hedefler sıralanacaktır. Mesela; İmar, Fen İşleri, Çevre ve ekoloji, sosyal ve kültürel hizmetlerde genel program ve plânlamaların yanı sıra, kadına dayalı başlık,  amaçlar arasında olacak hedef kısmında yer alacak alt yapı-üst yapı hizmetleri, kamusal alan hizmetleri, aktivite-etkinliklerde kadın, çocuk, engelli gözetilerek kentsel plânlamalar yapılacaktır.
  • Tüm hizmet politikalarında kadına dayalı bütçeleme göz ardı edilmeyecektir.
  • Planlarda, cinsiyet eşitlikçi,  doğaya ve tarihi dokuya saygılı, planlı kentleşmeyi esas alan katılımcı ve şeffaf bir yönetim tarzı ve ranta dayanmayan bir hizmet anlayışı yaklaşımı temel alınacaktır.

TOPLANTILAR SÜRÜYOR

Bu süreçte katılımcı yöntemlerle hareket ederek kanıta dayalı karar alınmasını sağlamak daha kaliteli bir raporlama yapılmasına temel oluşturarak belediye yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak üzere forum, mahalle, sokak toplantıları, STK, kurum kuruluş toplantıları, muhtarlarla, gençlik, kadın, çocuk ve diğer temel bileşenlerle toplantılar yapılmakta olup, bu toplantılara dair bilgilere stratejik plan içerisinde yer verilecektir. Bu itibarla STK temsilcileriyle, meslek odalarıyla, kurumlarla, kadınlarla, çocuklarla, gençlik, kırsal ve merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelinmeye devam edilmektedir.