+90(482) 415 1295

Tarih : 25-05-2019 76 defa incelendi

           Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri; Hüseyin ASLAN, Ferhat KUT, Gulizar YİĞİT, Samiye DEMİR, Ali YILDIZ, Seyfettin AYDIN, Hevidar DİNÇ, Abdulbaki ÇAKIR,  Zeynep SEVLUŞ, Kazım GÜLER, Necmettin SALTIKALP, Tuma BUDAK, İbrahim KAYA, Mehmet Emin ADIGÜZEL, Mehmet Emin ALKAN, İbrahim SOLMAZ, Mehmet Salih ÖZEN, Abdulhalık GÜLEÇ, Nezir ÖZBEY, Mehmet Selim DOĞAN, Hasan YİĞİT, Ömer MUTLU, Kemal KAÇMAZ, Nazım KOK, Abdulkerim ASLAN Ahmet BULCA, Şeyhmus GÖLÇIK, Nureddin IRMAK ile Yılmaz GÜNDÜZ’den müteşekkil Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı.     

 

           Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri : Ferhat TAŞ ile Şeyhmus KOÇ.

 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

            Belediyemiz Meclisinin 16.04.2019 - 22.04.2019 tarihleri arası ve Saat 16.00-17’00’te yapılan 2019 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS Toplantısında alınan “NİSAN AYINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ” 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23’üncü maddesi gereğince, hazırlanmış olup, aşağıya çıkartılmıştır.

           GÜNDEMİN 1’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin birinci maddesi olan Belediye Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Belediye Meclis Üyesi Ferhat KUT’ın seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

 

           GÜNDEMİN 2’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin ikinci maddesi olan Belediye Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Belediye Meclis Üyesi İbrahim KAYA’nın seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

                                                                                                                                                                      

           GÜNDEMİN 3’ÜNCÜ MADDESİ:

           Gündemin üçüncü maddesi olan Belediye Meclisi Divan Katipliği için ihtiyaç duyulan İki Asil Meclis Zabıt Katipliğine Zeynep SEVLÜŞ ile Yılmaz GÜNDÜZ’un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 

                                                                                                                                                                       

           GÜNDEMİN 4’ÜNCÜ MADDESİ:

           Gündemin dörtüncü maddesi olan Belediye Meclisi için ihtiyaç duyulan İki Yedek Meclis Zabıt Katipliğine Mehmet Emin ALKAN ile Tuma BUDAK’ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

           GÜNDEMİN 5’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin beşinci maddesi olan Belediye Meclis Üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek üç Belediye Encümen Üyeliğine Ömer MUTLU, Mehmet Selim DOĞAN ile Ahmet BULCA’nın seçilmesine oyçokluğu ile karar  verildi.

 

             GÜNDEMİN 6’INCI MADDESİ:

           Gündemin altıncı maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, Belediye “Plan ve Bütçe Komisyon” üyeliğine Belediye Meclis Üyelerinden, Yılmaz GÜNDÜZ, Tuma BUDAK, Mehmet Emin ALKAN, Kazım GÜLER ile Şeyhmus KOÇ’ın seçilmesine, toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.                      

T.C.

NUSAYBİN BELEDİYESİ

 

MECLİS KARAR KAĞIDI

                        Karar Tarihi : 22.04.2019

 Karar  Numarası : 

 

Belediye

Meclisi

Teşkil Edenlerin

Adı,  Soyadı

 

 

 

SAYFA - 2

 

 

 

       

           GÜNDEMİN 7’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin yedinci maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, Belediye “İmar Komisyon” üyeliğine, Belediye Meclis Üyelerinden, Zeynep SEVLÜŞ, Abdulbaki ÇAKIR, Mehmet Emin ADIGÜZEL, Mehmet Salih ÖZEN ile Nezir ÖZBEY’in seçilmesine, toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

           GÜNDEMİN 8’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin sekizinci maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, Tarihi Kentler Birliği Meclisinde yer almak üzere, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Nazım KOK Asil Üyeliğine ile Mehmet Emin ADIGÜZEL’in Yedek Üyeliğine seçilmesine, toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu le karar verildi.   

 

           GÜNDEMİN 9’UNCU MADDESİ:

           Gündemin dokuzuncu maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Meclisinde yer almak üzere, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Tuma BUDAK ile Abdulbaki ÇAKIR’ın Asil Üyeliğine, Abdulkerim ASLAN ile Gülizar YİĞİT’in Yedek Üyeliğine seçilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

 

           GÜNDEMİN 10’UNCU MADDESİ:

           Gündemin onuncu maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, Belediyemizin 2018 Mali yılı Hesap İş ve İşlemleri ile Gelir Giderleri ile ilgili olarak Denetim Komisyonu’nun Raporu hakkında Meclise bilgi olarak sunuldu/görüşüldü.

 

           GÜNDEMİN 11’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin Onbirinci maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, Belediyemizin 2018 Mali yılı İdari Faaliyet raporu meclis toplantısına katılan meclis üyelerin tam sayısının dörtte üç çoğunluğu ile yeterli görülmemiştir. (meclis toplantısına katılan üyeler tarafından Red (yetersiz) edilmesine), 

                                                                                                                                                                              

           GÜNDEMİN 12’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin Onikinci maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Nusaybin Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanı Yardımcısı olarak Ferhat KUT’un görevlendirilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

                                                            

           GÜNDEMİN 13’ÜNCÜ MADDESİ:

           Gündemin Onüçüncü maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda yeni Belediye Meclisinin seçilmesi nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32’inci maddesi gereğince, Meclis Başkanı ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde hükümleri uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık Brüt Ödeneğin günlük tutarının 1/3 (üçte birini) oranında verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

     

 

 

 

T.C.

NUSAYBİN BELEDİYESİ

 

MECLİS KARAR KAĞIDI

                        Karar Tarihi : 22.04.2019

 Karar  Numarası : 

 

Belediye

Meclisi

Teşkil Edenlerin

Adı,  Soyadı

 

 

 

SAYFA -  3

 

 

 

           GÜNDEMİN 14’ÜNCÜ MADDESİ:

           Gündemin Ondörtüncü maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ferhat TAŞ ile Şeyhmus KOÇ’un Askerlik görevlerini yapmak üzere Askere gittiklerinden dolayı, 2019 NİSAN ayında yapılacak Olağan Meclis toplantısına katılamayacağından dolayı, mazeretli/izinli sayılmasına, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

           GÜNDEMİN 15’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin Onbeşinci maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, eski yönetimin görev süresinin 15.04.2019 tarihi itibarı ile sona erdiğinden dolayı yeni görev başlayan Belediye Başkanı Av. Semire NERGİZ’in “NUSAYBİN BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ” Yönetim Kurulu Başkanı (Şirket Müdürü) olarak, Belediye Başkanı Yardımcısı Ferhat KUT’un Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.

          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince imza altına alınmıştır. 22.04.2019