+90(482) 415 1295

Tarih : 28-06-2019 60 defa incelendi

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

            Belediyemiz Meclisinin 10.06.2019 - 14.06.2019 tarihleri arası ve Saat 16:00’de yapılan 2019 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS Toplantısında alınan “HAZİRAN AYINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ” 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23’üncü maddesi gereğince, hazırlanmış olup, aşağıya çıkartılmıştır.

           GÜNDEMİN 1’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin birinci maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, Belediyemiz bünyesinde münhal bulunan “Avukat” kadrosunda Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat Personel olarak çalıştırılacak olan Mardin Barosu 535 Baro Sicil Nolu Avukatlarından Ersin AKSEL’ın 14.06.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Aylık Ücretinin (1) Sayılı Cetvelde belirtilen 01.01.2019 – 30.06.2019 Döneminde geçerli olmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanlarında belirtilen, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Aylık Ücret Tavan Tutarı olan 1’inci dönemi için belirlenen 1.728,02 TL.-(BinYediYüzYirmiSekizTLİkiKR) olarak belirlenmesine/yapılmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

           GÜNDEMİN 2’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin ikinci maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, İlçemiz Kaleli Mahallesi Kadastro sınırları içerisinde yer alan “Sevlitk ile Şekrin” mezralarında konut binaları olduğu, Ancak bu yapılara ait numarataj ile yerleşme isimlerinin Adres Kayıt Sistemde olmadığı ile ilgili olarak Belediyemizce işin mevzuat hükümlerine uygun ve sağlıklı bir karar verilmesi amacıyla, Mardin Kadastro Müdürlüğü, Nusaybin Tapu Müdürlüğü, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ile Nusaybin Kaymakamlığından istenilen bilgilerin gelmemesi üzerine, konu hakkında detaylı karar alınmayacağı tespit edilmesi üzerine, Söz konusu konu hakkında istenilen bilgilerin gelmesine müteakiben konunun daha detaylı ile sağlıklı bir şekilde incelenmesi için önümüzdeki Meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere ertelenmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.                       
           GÜNDEMİN 3’ÜNCÜ MADDESİ:

           Gündemin üçüncü maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, İlçemiz Gırnavas Mahallesinde haftanın birli bir günde Sabit Semt Pazarı adı altında bir pazarın kurulması ile ilgili konu hakkında istenilen bilgilerin gelmesine müteakiben konunun daha detaylı ile sağlıklı bir şekilde incelenmesi için önümüzdeki Meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere ertelenmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.            

           GÜNDEMİN 4’ÜNCÜ MADDESİ:

           Gündemin dörtüncü maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan belediye personeli,  Belediye Başkanı tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, atanan birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamalar Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

           GÜNDEMİN 5’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin beşinci maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Nusaybin Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanı Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi Yılmaz GÜNDÜZ’e verilecek aylık ücretin belirlenmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

           GÜNDEMİN 6’INCI MADDESİ:

           Gündemin altıncı gündem maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, İlçemizde Elektrik hattın yer altına alınması ile ilgili Mahalle Muhtarları ile vatandaşlardan gelen yoğun yazılı şikayetler de gözönünde bulundurularak, Söz konusu konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması amacıyla, konunun gerekli inceleme ve araştırmalarını mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması için konunun önümüzdeki Meclis toplantısında görüşülmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Enerji ve TOKİ Komisyonuna havale edilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.     

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince imza altına alınmıştır. 14.06.2019

           GÜNDEMİN 12’İNCİ MADDESİ:

           Gündemin Onikinci maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Mardin İli, Nusaybin İlçesi, 2. Kısım Kanalizasyon İnşaat Yapım İşi Yağmur Suyu Uzaklaştırması gideri projesi ilgili olarak alınan 04.03.2019 tarihli ve 27 sayılı Meclis Kararımızın ”İPTAL” edilmesine, Alınan kararının gereğini yapmak üzere Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

           GÜNDEMİN 13’ÜNCÜ MADDESİ:

           Gündemin Onüçüncü maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Belediyemiz Norm Kadrosunda  mevcut bulunan bir adet Avukat Kadrosuna ilaveten 2 Avukat kadrosunun ihdas edilmesi, günün şartları dahilinde ihtiyacı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Belediyemizin norm kadrosuna 2 adet Avukat kadrosunun ilave edilmesine, ihdas edilen “Avukat” kadrosunun kabul edilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

          GÜNDEMİN 14’İNCİ MADDESİ:

          Gündemin Ondörtüncü maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, İlçemiz Kaleli Mahallesi Kadastro sınırları içerisinde yer alan “Sevlitk ile Şekrin” mezralarında konut binaları olduğu, Ancak bu yapılara ait numarataj ile yerleşme isimlerinin Adres Kayıt sisteminde olmadığı, bu nedenle İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun olarak bir şekilde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (n) bendi gereğince, Adres Kayıt Sistemine dahil edilmesi için, talebinin değerlendirilmesi için, İmar mevzuatı hükümleri doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için konunun önümüzdeki Meclis toplantısında görüşülmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince, Belediye İmar Komisyonu ile Halkla İlişkiler ve Kırsal Mahalle Komisyonuna havale edilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince imza altına alınmıştır. 08.05.2019