+90(482) 415 1295

Nusaybin Belediyesi Destek Hattı: 0531 734 64 34

Geçici Yapı İzni

Tarih : defa incelendi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 

 A. SHOWROOM VE SATIŞ OFİSLERİ İZNİ

* Başvuru Formu

Tapu Fotokopisi

Yapı Ruhsatı (Şantiye binaları ve satış ofisleri için ilgili yere ait olacaktır.)

Tüm Hissedarların Muvafakatnamesi (NOTER Onaylı) (Hisseli parsellerde gereklidir.)

* MARSU ve MBB’den Uygun Görüş Yazısı (İçme suyu havzasındaki yerler için gereklidir.)

Ölçekli Vaziyet Planı (Yere ait ölçülü olacaktır.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 1 Hafta

 

B. SUNDURMA VE TENTE İZNİ

* Başvuru Formu

* Tapu Fotokopisi

* İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

* İşletmenin İmza Sirküleri

* Kat Mülkiyeti Kanunun 42. Maddesi’ne uygun olarak alınmış Kat Malikleri Kurulu Kararı veya kat mülkiyeti bulunmaması halinde Tüm Maliklere Ait NOTER Onaylı veya Şahsen Müracaatlarıyla Verecekleri Muvafakatname (Yönetim İmza Sirküleri)

* Belirtilen süre sonunda veya amacı dışında kullanılması durumunda belediyenin isteği üzerine itiraz etmeksizin kaldırılacağına dair Taahhütname (NOTER Onaylı)

* Kira Sözleşmesi

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 1 Hafta