+90(482) 415 1295

Nusaybin Belediyesi Destek Hattı: 0531 734 64 34

Sosyal ve Ekonomik Durum

Sosyal ve Ekonomik Durum
Tarih : 01-07-2019 747 defa incelendi

Nüfus Durumu 

İlçenin son sayım yılına göre (2016) şehir ve köy nüfusu aşağıya çıkartılmıştır :

 

İkametgâha Göre

Yerleşim Birimi

Merkez Nüfusu

Köy Nüfusu

Toplam

MERKEZ

87.948

25.646

113.594

   Mahalle Sayısı:       Merkez        16

                                   Eski Köy     68

 TOPLAM         :                            84

Cizre ilçesine uzaklık                     96

Mardin iline   uzaklık                     56

Midyat ilçesine uzaklık                  50

Yüz ölçümü                          1.177.000

 İdari Durumu

Cumhuriyet öncesi İlçe olan Nusaybin’ de 1922 yılında belediye kurulmuştur.Merkez İlçede 15 Mahalle  ve mahalleye dönüşen 3 belde ve yine mahalleye dönüşen 62 Köyü bulunmaktadır. 

 

Sosyal Durumu 

İlçede kentleşme E90 Karayolunun Güney kısmı ile Suriye Devleti sınırları arasında yoğunluklu olarak gelişmektedir. Bu durum plansız gelişmeyi arttırmaktadır.

Uzun yıllar bölgede devam eden terör, eğitim ve öğretimi yetersiz kalışı, tarıma dayalı bir ekonomi ve işsizlik İlçede sosyal yapının temelini oluşturmuştur. Halk geleneklerine bağlı, geçmişten gelen adetlerini devam ettiren bir yapı göstermektedir. Özellikle düğünlerde ve ölümlerde geçmişten gelen adetlere bağlılık devam etmektedir.

Hızlı göç alan bir yapıya sahip olan İlçemiz aynı oranda dışarıya da göç vermektedir. Yıllardan bu yana mevcut olan dinsel hoşgörü ilçemizde devam etmekte, Süryani vatandaşlarımız köylerinde huzur içinde inançları ile beraber yaşamaktadırlar. 2000 yılından bu yana 6 tane Süryani Köyümüzün sakinleri geri dönüş yapmışlardır. Bu köyler

Üçköy, Taşköy, Üçyol, Dibek,  Dağiçi ve Günyurdu . İki  köyümüzde( şimdi mahalle olarak dönüşen) (Çilesiz  ve Güneli)  azda olsa yezidi vatandaşımız bulunmaktadır.

İlçe merkezinde büyük bir esnaf kitlesi vardır. Ortadoğu Ülkeleri ile ticaret yapan işadamlarımız, buralardan getirdikleri ticaret mallarının çoğunu Irak’ a göndermektedir.

 

Ekonomik Durumu 

Genel Olarak:

          İlçemiz Ekonomisi genel olarak tarım, nakliyecilik ve ticarete dayalıdır. Tarımda Sulanan Arazilerde sanayi bitkilerinin üretimi ve bazı yerlerde yılda çift ürün alınması ve her türlü elektronik eşyaların bulunduğu bir çarşının oluşmasına rağmen sermayenin batı illerimize yönelmesi nedeniyle yeni yatırım alanları oluşmamakta ve işsizlik giderek büyümektedir.

          İlçe yüzölçümünün, %60’ ını oluşturan tarıma elverişli kültür arazisinin 346,300 Dekarlık alanda kuru tarım, 80.200 Dekarlık alanda sulu tarım, 73.900 Dekarlık alanda ise bağ ve bahçe ziraatı yapılmaktadır.

          TPAO’ nun, Nusaybin Sahalarında 39 adet petrol üretim kuyusundan günlük ortalama 950 varil petrol üretimi yapılmaktadır. Üretilebilir petrol miktarımız 5.000.000 varildir.

          Bu sahalarda 1 adet Doğalgaz üretim kuyusundan günlük ortalama 15.000 m3 doğalgaz üretimi özel sektör tarafından yapılmakta ve günlük ortalama 15.000 m3 doğalgazın satışı TPAO tarafından  yapılmaktadır.

          Sanayi:

   İlçede yapımı tamamlanan Küçük Sanayi Sitesinin faaliyete geçmiştir.

Tarım:

          Arazi Durumu:

            İlçemizin Yüzölçümü              : 1.177.000 Dekar

            Çayır-Mer’a Arazisi               :    125.000     “

            Ormanlık Arazisi                    :    122.000     “

            Tarıma Elverişsiz Arazi          :    503.500     “

            Tarıma Elverişli Arazi            :    426.500     “

            Kuru Tarım Alanı                   :    346.300    “

            Sulu Tarım Alanı                    :      80.200     “

            Tarla Bitkileri Alanı               :    352.600     “         

            Bağ-Bahçe Arazisi                 :      73.900     “    

 

Turizm :

İlçemizde Gırnavaz Harabeleri, Mor Yakup Kilisesi, Zeynel Abidin Camii Külliyesi ve tarihi kiliseler mevcuttur.

Mor Yakup Kilisesi :Nusaybin İlçesinde bulunan bu kilise yukarı Mezopotamya bölgesindeki kiliselerin en eskisi sayılmaktadır. Ayrıca buranın okul olarak kullanıldığı söylenmektedir. 326 tarihinde açıldığı ve burada felsefe, mantık, edebiyat, , geometri , astronomi, tıp ve hukuk dallarında eğitim verildiği belirtilmektedir.

 Zeynelabidin Camii : Hazreti Muhammed’in 13. Kuşaktan torunlarından biri olan Zeynelabidin ve onun kız kardeşi Zeynep’in türbelerinin bulunduğu, ilçenin en önemli camisidir. Cami eskiden küçük bir mescitti,1956 yılında Kaymakam Mustafa TÜTÜNCÜ’nün girişimleri ve halkın yardımları ile görkemli minaresi yapılmış, sonraki yıllarda eyvan son cemaat yerine eklenmiştir. Daha sonraları iki katlı ek bina yapılarak cami ilçenin en önemli ibadethanesi durumuna getirilmiştir. Zeynelabidin Camii ve Mor-Yakup Kilisesi’nin yüzyıllardır yan yana  yaşayan iki farklı inanışın mabetleri olduğunu ve UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Koruma Listesine alınmışlardır.